Velkommen til
Hesteskokarréens Gårdlaug

Bestyrelsen for Hesteskokarréens Gårdlaug ønsker hermed at informere beboerne
om det gårdanlæg karréens ejendomme forvalter i fællesskab.
Gårdhaven ligger på Christianshavn og omgives af gaderne
Christianshavns Voldgade, Dronningensgade, Sofiegade og Prinsessegade


Gården før og nu Hvad er et gårdlaug? Affaldssortering
Tilblivelsen Medlemmer og repræsentanter Cykelparkering
Prisen Alt er fælles! Ordensreglement
Økonomi Indirekte demokrati Vedtægter
Vedtægtsændring §16
Nyheder
Kontakt til bestyrelsen Galleri