Gårdlauget er en forening

Gårdlauget er en forening som enhver anden forening, med den forskel at medlemskabet ikke er frivilligt, jf. de servitutbestemte og tinglyste foreningsvedtægter.

Inden den formelle stiftelse af gårdlauget i 1990 deltog de kommende medlemmer af lauget dog i den nærmere udformning af nogle af vedtægternes paragraffer, men i det store og hele kan de essentielle forhold heri ikke ændres uden godkendelse fra Københavns Kommun

Gårdarealerne blev efter byfornyelseslovens bestemmelser omdannet til en fælles gårdhaven og g
årdlauget blev derfor lovmæssigt stiftet med det formål at drive den fælles gårdhave til gavn for alle karréens beboere.

Se vedtægter for gårdlauget


Til forsiden