Affaldssortering

Vi har endnu ikke en fuldt udbygget affaldssorteringsmodel, men en del af affaldet skal sorteres: